Po sąsiedzku

Spotkania – Warsztaty – Inicjatywy
Człowiek – Natura – Interakcja

Zdecydowaną większość czasu spędzamy wokół naszego miejsca zamieszkania. To tu koncentruje się życie każdego z nas, bez względu na to, od jak dawna w danym miejscu mieszkamy. Chcemy czy nie chcemy, sąsiedztwo ma na nas wpływ, którego nie możemy uniknąć. Czasem po prostu jesteśmy zdani na nasze sąsiedztwo.

Czym ono jest?
W sensie geograficznym, to najbliższe otoczenie, wieś lub jej część czy najbliższe ulice w mieście. Sąsiedztwo jest pojęciem subiektywnym, zależnym od indywidualnego utożsamiania się z miejscem zamieszkiwania.

Dla jednych promień od domu będzie dłuższy, dla innych krótszy. W sensie społecznym, to ludzie mieszkający na terenie, który uważamy za nasze sąsiedztwo i instytucje tam się znajdujące.

Sąsiedztwa są najbardziej lokalnymi wspólnotami miejsca. Sąsiedztwo może być subiektywnie atrakcyjne i przyjazne lub wrogie, gdy istnieje konflikt, zagrożenie, zaniedbanie. Może sprzyjać rozwojowi lub go ograniczać.

Większość z nas intuicyjnie wyczuwa, co pod tym pojęciem należy rozumieć. Gdy słyszymy hasło „sąsiedztwo” pierwszym skojarzeniem są ludzie. Słusznie, to my budujemy nasze małe społeczności. Nie robimy tego jednak w próżni. Otacza nas przyroda – lasy, łąki, park w mieście, czy trawnik przed blokiem. Wszędzie zachodzą podobne relacje, a rośliny i zwierzęta, ziemia i ludzie, otoczenie materialne, instytucje i wartości, wchodzą w nieskończoną liczbę wzajemnych powiązań. Sąsiedztwo tworzy się w relacjach i wzajemnych zależnościach.

Temu wszystkiemu przyglądamy się od dawna. Relacjom pomiędzy ludźmi, a także między ludźmi a przyrodą. Interesuje nas takie kształtowanie relacji, aby przynosiły one korzyści każdemu z uczestników i sąsiedztwu jako całości. Zastanawiamy się jak korzystać z sąsiedztwa, ale również co możemy dać mu od siebie, żeby nasze wspólne miejsce było przyjazne dla wszystkich jego elementów i zamieszkujących je istot.

Projekt „Po Sąsiedzku” czerpie inspirację z wiedzy o przyrodzie, ekologii, wiedzy o współczesnym świecie i jego zagrożeniach, z psychologii i nauk społecznych. Motywowany jest troską o zachowanie cennych wartości zarówno przyrodniczych jak i społecznych. Ponieważ integruje on wiele zagadnień z rozmaitych dziedzin, planujemy cykl spotkań, warsztatów i wydarzeń, podczas których zaprosimy uczestników do wspólnego eksplorowania poszczególnych obszarów.

O NAS

Autorki projektu to Sąsiadki z Pogórza Ciężkowickiego: Anka Grzegorzewska i Joanna Albin. Połączyły nas wspólne pasje, sposób patrzenia na otoczenie i zainteresowania.

Anka Grzegorzewska – Prowadzi Fundację LAS i tworzy projekty edukacyjne, turystyczne, społeczne i kulturalne. Prowadzi warsztaty z orientacji w terenie, tropi zwierzęta, zbiera i przetwarza zioła i dzikie rośliny jadalne, opowiada o bioróżnorodności, o historii miejsc i ludzi. Współpracowała jako edukatorka m.in. z Centrum Nauki Kopernik.
Joanna Albin – od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną, w tym na poziomie uniwersyteckim. Prowadziła prace badawcze w dziedzinie nauczania i uczenia się dorosłych. Jest certyfikowaną projektantką permakulturową (Certyfikat PDC Szkoły Projektowania Permakulturowego Permisie.pl). Prowadzi warsztaty z kompostowania, technik ogrodowych i projektowania (współpraca z Gminą Tuchów, Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, Fundacją „Iskierka”, Fundacją Kobiecą „eFKa”, Fundacją LAS, Fundacją Zakątek Transformacji). Publikuje teksty edukacyjne. Tworzy siedlisko w Jodłówce Tuchowskiej na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.

O WAS

Chcesz wziąć udział w naszych spotkaniach – zobacz co mamy w planach.
Masz pomysł, potrzebę zorganizowania wydarzenia lub chęć podzielenia się swoją wiedzą lub pasją, napisz do nas – kontakt@akcjalokalna.org.

AKTUALNOŚCI

Warsztaty terenowe
Data: 20-22 września 2024
Miejsce: Sękiewiczówka, Gmina Biecz
OPIS WYDARZENIA

W PRZYGOTOWANIU

  • Sąsiedzi znad rzeki – jak żyć z bobrem przez miedzę?
  • Śladami sąsiadów – warsztaty tropienia zwierząt
  • Z kamerą wśród sąsiadów – cykl filmów przyrodniczych
  • Sąsiedzi sąsiadom – jak pomagać dzikim zwierzętom. Odwiedziny w ośrodku rehabilitacji zwierząt.
  • Poznaj sąsiada – spotkania z ciekawymi postaciami Pogórza Ciężkowickiego